Blog

O energii męskiej i żeńskiej …

[…] Rodzisz się jako kobieta lub mężczyzna, lecz wszyscy mamy w sobie energię zarówno żeńską, jak i męską. Nie mówimy tutaj w kategorii płci, czy też rolach społecznych, ale energii, która istnieje w nas niezależnie od płci.

Przekazywane nam pokoleniowo, schematy ról społecznych kobiety i mężczyzny bardzo często są przyczyną dysharmonii.  Dorastający młodzieniec zachęcany jest do bycia „mężczyzną” i walczenia o swoje prawa. Uczy się, że niedobrze jest, kiedy mężczyzna się boi. Natomiast dziewczętom nie wolno się złościć, ale za to mogą się bać, bo kobiecie to uchodzi.

Młodzi ludzie, wchodzący w dorosłe życie z takimi wzorcami, coraz częściej, już po pierwszych perypetiach, szukają innych rozwiązań, wsparcia. Jeśli trafią na ‘zrównoważone’ wsparcie: mężczyźni uczą się łączyć ze swoimi uczuciami, z lękiem, kobiety szukają połączenia z tłumioną złością i uczą się bezpiecznego wyrażania jej. 

Co to znaczy być kobietą, być mężczyzną? 

[…] Przyjrzyjmy się energiom, z którymi przyszliśmy na świat, i poszukajmy równowagi i harmonii. […] energia męska związana jest ze świadomym umysłem, intelektem, logiką, strukturą i dynamiką. Według starożytnych mistyków, elementami męskimi są powietrze i ogień. Energia żeńska związana jest z podświadomością, intuicją, emocjami i manifestacją nieświadomych wzorców na poziomie fizycznym. Żeńskie elementy to woda i ziemia. Równowaga i harmonia w każdym z nas powstają jako wynik integracji tych dwóch komplementarnych aspektów – żeńskiego i męskiego.

 

Energia męska przejawia się w dziedzinach:

 • Gotowość do tworzenia. Jest to motywacja do rozpoczynania nowych rzeczy. To chęć kształtowania, formowania i skupiania energii w celu tworzenia czegoś nowego. Jest to też odwaga do rozpoczynania nowych odkryć zewnętrznych, jak i wewnętrznych, […] chęć poszukiwania prawdy i sensu życia oraz zrozumienia, kim jesteśmy i na czym polega tworzenie.
 • Podejmowanie działań i dynamika. Jest to energia wprawiania w ruch. […] „Dosyć już rozprawiania o cudach. Zróbmy to!” Jeżeli ta energia nie jest zrównoważona, staje się ślepym dążeniem „po trupach do celu”. Zrównoważona – jest dynamiczną mocą, która tworzy cuda. Jest to również instynktowna i spontaniczna energia dawania i chronienia. […] Jednym z przejawów męskiej energii, dynamiki tworzenia, jest właśnie dawanie, zapewnienie ochrony i schronienia. Jeżeli ta energia nie jest zrównoważona i towarzyszy jej lęk, to staje się ona chciwością i gromadzeniem dla siebie kosztem innych.
 • Moc realizowania planów. Jest to energia osiągania rezultatów, realizowania planów do końca. Mamy tę energię, jeżeli możemy policzyć swoje osiągnięcia, widzieć nasze zmaterializowane plany, a nie tylko marzyć o ich spełnieniu. […]  Jeżeli nie udaje się czegoś zrealizować, osiągnąć, oznacza to, że zabrakło tu aspektu męskiej energii. Gotowość, działanie i realizowanie planów to męskie aspekty naszej osobowości.

Niektóre kobiety sądzą, że tylko przez mężczyznę mogą dotrzeć do swojej energii męskiej, tak samo jak wielu mężczyzn myśli, że potrzebują kobiety, aby skontaktować się ze swoją żeńską częścią.

Równowaga jest przede wszystkim tworzona wewnątrz nas i nie zależy od osoby, z którą dzielimy życie. Żeński i męski aspekt są zawsze obecne w każdym z nas. Naszym zadaniem jest je tylko zrównoważyć. 

Kobiety potrzebują zrównoważyć nie tylko swoją energię męską, ale również żeńską. Kobieta, która nie ufa swojej kobiecości, może stać się, tyranem pełnym złości, którą często kieruje na mężczyzn, lub biernym męczennikiem.

Mężczyźni również potrzebują zrównoważyć swoją męską energię. […] nierównowaga energii męskiej  sprawia, że mężczyzna przeprasza za swoją męskość, rezygnuje ze swojej dynamicznej mocy, staje się biernym mięczakiem, albo staje się tyranem, zwłaszcza dla kobiet, chce dominować. Mężczyźni szukają równowagi ze swoją wewnętrzną kobietą poprzez kobiety w swoim życiu – najpierw matkę, a potem inne kobiety – jednak, jeżeli ktoś chce znaleźć brakującą część przez relacje z płcią przeciwną, bez pracy wewnętrznej, nierównowaga może się nawet powiększyć. Przywrócenie równowagi można zacząć od zaakceptowania siebie jako mężczyzny. Będzie to oznaczać cieszenie się swoją męskością, dostrzeżenie jej piękna, jej bezbronności l dynamicznej siły.

 

Energia żeńska przejawia się w dziedzinach:

 • Wyobraźnia, uczucia, pragnienia. Wyobrażenie sobie upragnionego rezultatu i odczuwanie jego istnienia to wielka moc, jaką daje tej planecie żeński aspekt. […] to nie logiczny, intelektualny proces, typowy dla energii męskiej, ale wyobraźnia połączona z odczuwaniem, pragnieniem spełnienia marzeń i aspiracji. Jest to podstawowe narzędzie manifestowania każdej części rzeczywistości. Jeżeli energia ta jest niezrównoważona, charakteryzuje się tendencją do odczuwania niepokoju i lęku. Odczuwanie to następny krok po myśleniu. Otwiera on mądrość intuicyjną. […] intuicja zaczyna działać, kiedy przez odczuwanie, „wyjdziemy” z intelektu. Brak emocjonalnej równowagi oznacza zagubienie się w negatywnych emocjach przez utożsamianie się z nimi. Pragnienie to kolejne narzędzie służące do tworzenia pozytywnej rzeczywistości. Marzenia, pragnienia i zdrowe potrzeby łączą nas z siłą życiową i stymulują naszą witalność. Kiedy ta energia jest w nierównowadze, popadamy w uzależnienia. […]
 • Kreacja, zdolność do działania. Zdolność do działania, tworzenia i realizowania planów to cechy żeńskie. Samo działanie, tworzenie i realizowanie planów są męskimi aspektami energii, ale zdolność do wykonywania tych rzeczy jest wartością żeńską. Zdolność do tworzenia leży u początków całego istnienia, co oznacza, że pierwszą energią była energia żeńska. W energii zdolności do działania kryje się energia dawania i otrzymywania, energia realizowania się i pozwalania sobie na realizację, energia opiekowania się i pozwalanie na troskę o siebie.
 • Umiejętność bycia. Akceptacja, spokojne trwanie i bycie tym, kim jesteśmy, pozwala mądrości intuicyjnej wejść w nasze pole świadomości.

Wyobraźnia, odczuwanie, pragnienie, zdolność do tworzenia i bycie to żeńskie aspekty, które tworzą przestrzeń dla naszej męskiej energii i pozwalają jej działać i tworzyć.

 

energia-meska-zenska-ayajestem-blog-warsztaty-sesje-indywidualne-online-rozwojosobisty

Równowaga

Te dwa aspekty energii nie mogą funkcjonować bez siebie nawzajem. Kiedy męska energia chce tworzyć – żeńska wyobraża sobie, odczuwa i pragnie tego. Energia męska dynamicznie tworzy i działa -podczas gdy żeńska zdolność do tworzenia pozwala, aby działanie mogło nastąpić. Męski aspekt energii ma moc realizowania planów, natomiast żeński – intuicyjnie przyzwala na realizację.

Nierównowaga

U wielu osób energia żeńska i męska są w nierównowadze.
Nie wiedząc, co to znaczy być kobietą czy mężczyzną, myślimy o sobie tylko w kategoriach płci, albo […] roli kobiety i mężczyzny, jakie zostały nam przekazane.

U mężczyzn oznakami nierównowagi energii jest albo obrona męskości, albo wyparcie się jej i wręcz przepraszanie za bycie mężczyzną.

U kobiet objawem nierównowagi jest przesada w podkreślaniu swych cech kobiecych lub zaprzeczanie i odrzucanie swej kobiecości.

Każda kobieta i każdy mężczyzna mogą nauczyć się rozumieć żeński i męski aspekt swojej wewnętrznej energii. […] aby lepiej rozumieć siebie na wzajem.

 • Jak często pozwalamy sobie na zaprzestanie poszukiwań i słuchanie intuicji?
 • Czy potrafimy być równocześnie delikatni i pełni mocy?
 • Czy też dominuje tylko jedna cecha – kosztem drugiej?
 • Jak udaje się nam zrównoważyć działanie z byciem?
 • Iluż z nas potrafi kochać, ale nie pozwala sobie na przyjmowanie miłości; potrafi dawać, a nie pozwala sobie na przyjmowanie wsparcia i opieki od innych?

Zbyt dużo energii męskiej wcale nie sprawi, że mężczyzna będzie bardziej męski. Podobnie, zbyt mało energii męskiej lub zbyt dużo żeńskiej nie oznacza, że mężczyzna będzie bardziej tolerancyjny czy kochający. Stanie się tylko bezsilną ofiarą. Każda z ról ofiary jest wynikiem nierównowagi pomiędzy żeńskim i męskim aspektem energii. Kiedy przeważa energia męska, kosztem żeńskiej, tłumimy emocje, zamiast w zdrowy sposób je wyrazić.

Jeżeli aspekt żeński przeważa nad męskim, nierównowaga objawia się na różne sposoby. Przede wszystkim możemy utknąć w negatywnych emocjach. Przechowujemy w sobie urazy i oskarżenia, co prowadzi do chorób. Nie możemy przebaczyć i zapomnieć urazów z przeszłości. Brakuje męskiej energii, która mogłaby przemienić ten zastój w integrację. Jeżeli nierównowaga jest zbyt duża, złość może przekształcić się w potrzebę odwetu. […] Energia staje się wówczas destrukcyjna […]

Z przytłaczającą przewagą energii żeńskiej nigdy skutecznie nie spełnimy naszych marzeń ani nie osiągniemy celów. „Któregoś dnia to się stanie” – mówimy, ale ten dzień nigdy nie nadchodzi. […] Mamy marzenia i plany, które by się spełniły, gdyby tylko było więcej pieniędzy; gdyby ktoś zaopiekował się dziećmi; gdyby była możliwość rozpoczęcia tego od nowa; […] gdyby tylko … Jest to oznaka braku męskiej energii, która dopełniłaby i zrealizowała plany. Jest to życie możliwościami, ale nie rzeczywistością.

Aby osiągnąć harmonię, musimy zrozumieć żeński i męski aspekt energii oraz zobaczyć, gdzie istnieje nierównowaga. Nie jest to takie łatwe, jak się może wydawać, ponieważ istnieje wiele różnych dziedzin w naszym życiu, w których wzmocniliśmy jeden aspekt kosztem drugiego. Na przykład, możemy się czuć zdominowani w życiu osobistym, w związku z drugą osobą, a doskonale funkcjonować w pracy zawodowej. U niektórych przewaga jednego aspektu może być widoczna we wszystkich dziedzinach.

Naszym zadaniem jest odkrycie, w jakich dziedzinach brakuje nam energii żeńskiej, a w jakich męskiej. Odkrycie i obserwowanie ich, pozwoli nam odbudować brakującą energię. Kiedy w jakiejś dziedzinie odkryjemy nadmiar któregoś z aspektów, możemy odwołać się do energii przeciwnej, czyli naszej wewnętrznej kobiety lub wewnętrznego mężczyzny, aby współpracowali z nami w celu przywrócenia równowagi.

Aby przywrócić równowagę, kobieta musi poznać swoją kobiecość, ą mężczyzna zaprzyjaźnić się ze swoją męskością. Nie koncentruj się na wzmocnieniu tylko jednej części, ale na harmonii obydwu, na ich współpracy, wspólnym działaniu jako jednej siły, służącej do tworzenia rzeczywistości z mocą, elokwencją, majestatem i z miłością. Kiedy te dwie magiczne części będą współpracować, powstanie w nas równowaga i harmonia, dzięki którym stworzymy pożądaną przez nas doskonałą rzeczywistość. Odkryjemy również pełnię siebie, swoje prawdziwe Ja, pełnię tego, kim jesteśmy i po co tu jesteśmy. […]

 

 Żródło: Colin Sisson | Podróż w głąb siebie

Foto: Unsplash. 

error: Content is protected !!