Narzędzia i metody

Narzędzia i metody,
z których korzystam podczas warsztatów:

Points of You®

Soul Body Fusion®

Inne nurty i techniki

error: Content is protected !!