Points Of You®

Points Of You® to:

 • Metoda pracy i rozwoju inna niż wszystkie. Pomaga rozwijać inteligencję emocjonalną, empatię oraz potencjał.
 • Narzędzia budujące autentyczną komunikację. Rozwijają język otwartości, akceptacji i szacunku.
 • Narzędzia do skutecznej transformacji mechanizmów ludzkich i procesów organizacyjnych.
 • Narzędzia do wdrażania zmian w życiu i organizacji.

Wykorzystanie Points Of You® w procesach rozwoju osobistego poszerza świadomość i pogłębia procesy:

 • Podnosi SKUTECZNOŚĆ wewnętrznych transformacji.
 • Rozbudza KREATYWNOŚĆ, wychodząc poza schematy myślenia i wewnętrzne ograniczenia.
 • MOTYWOWUJE do działania – wynosi ze strefy komfortu, lecz daje energię do działania
 • Kreuje nowe ROZWIĄZANIA – nowe perspektywy, to nowe rozwiązania i pomysły
 • Podnosi EFEKTYWNOŚĆ – odkrywając wewnętrzne zasoby i rozwijając potencjał wykorzystując własne zasoby i rozwijając potencjał.
 • Sięga do ZASOBÓW podświadomości i serca.
 • INTEGRUJE ze sobą ludzi.

Points of You® to metoda, która otwiera serca i umysły ludzi na całym świecie.

Points od You® to umiejętność posługiwania się językiem 21-go wieku – obrazem, słowem, metaforą i emocjami. Zakłada, że na każdą sytuację można patrzeć z niezliczonej liczby punktów widzenia. Wyzwaniem jest dostrzec te, które wykraczają poza nasz własny schemat myślenia. Ta umiejętność, jest istotnym elementem rozwoju osobistego, zawodowego i organizacyjnego.

Jednym z fundamentów Points of You ® jest integracja pracy prawej półkuli mózgu, odpowiadającej za emocje i intuicję, z lewą półkulą odpowiedzialną za dane i analizę.  Taki wgląd pozwala, uwolnić się od schematów i powinności oraz umożliwia, aby do naszej świadomości dotarły nowe punkty widzenia. 

Metoda powstała w 2006 w Izraelu. Jej twórcami są Efrat Shani i Yaron Golan – coachowie, przedsiębiorcy i pasjonaci. Points of You® wykorzystywana jest przez specjalistów w wiodących międzynarodowych firmach i instytucjach, takich jak NASA, GOOGLE, IKEA, TAVA, INTEL, UniCredit, L’ORÉAL  …

Każdy proces z Points od You®
składa się z 4 etapów.

 • PAUZA – zatrzymanie, oddech, dystans, wyrwanie się z codziennych schematów myślenia i postępowania.
 • POSZERZENIE – poszukiwanie nieznanego, otwarcie się na nową perspektywę, nasz temat ‘widzimy’ oczami innych.
 • SKUPIENIE – po zbadaniu różnych punktów widzenia, skupiamy się na spostrzeżeniach istotnych dla nas, najlepszych dla nas opcjach. Wybieramy właściwy dla nas cel.
 • DZIAŁANIE – zmieniamy możliwości w konkrety. Kreślimy plan i harmonogram działań, niezbędny do zrealizowania celu.

Kalendarz aktualnych warsztatów rozwoju osobistego

error: Content is protected !!