Inne nurty i techniki rozwojowe

Niezbędnym elementem procesów rozwojowych w ujęciu holistycznym jest praca z ciałem.

Praca z ciałem polega przede wszystkim ona na uwalnianiu emocji i blokad energetycznych zapisanych w komórkach naszego ciała. Do takich procesów wykorzystuję elementy różnych ćwiczeń, technik i metod, m.in. jak:

 • Trauma Releasing Exercises® (TRE®) – metoda ta opiera się na wywoływaniu naturalnych drgań ciała, które rozładowują napięcie i tym samym pomagają usunąć skutki stresu i traumatycznych emocji zakodowanych w ciele;
 • Bioenergetyka Lowena – teoria ta mówi, że wszystkie nieprawidłowości zapisują się jako blokady energetyczne w naszym ciele, a ich uwolnienie poprzez odpowiednie ćwiczenia powoduje przywrócenie równowagi;
 • elementy ćwiczeń z medycyny wschodniej (sięgające ponad 5000 lat wstecz), ćwiczeń tybetańskich oraz Energy Medicine;
 • techniki oddechowe – pomiędzy oddechem i psychiką istnieje ścisły związek dlatego prawidłowe oddychanie ma wpływ na nasze zdrowie i emocje. Oddech to nie tylko źródło energii, to także lek na wiele dolegliwości fizycznych i psychicznych;

Moją pasję spotkania z drugim człowiek, łączę z holistycznym spojrzeniem na człowieka oraz wiedzą i doświadczeniem z zakresu różnych nurtów i koncepcji, takich jak:

 • Psychoanaliza – metody odkrywającej świadome i nieświadome mechanizmy człowieka;
 • Neurobiologia – której przedmiotem badań jest układ nerwowy;
 • Analiza transakcyjna Erica Berna – koncepcji: Ja – Dorosły, Ja – Dziecko oraz Ja – Rodzic;
 • Gestalt – koncepcji uważności, świadomego odczuwaniu siebie tu i teraz, spójności w obszarze myśli, uczuć i zachowań;
 • NLP (Programowanie Neurolingwistyczne) – technika komunikacji z własnym mózgiem w celu uzyskania określonych rezultatów; kotwiczenie – tworzenie emocjonalnych powiązań przyczynowo-skutkowych z bodźcem; metafora pozwalająca spojrzeć na rzeczywistość z innego punktu widzenia;
Czytaj więcej
 • Nonviolent Communication (Porozumienie bez przemocy) – podejście koncentrujące się na uczuciach i potrzebach, zapoczątkowane przez Marshalla Rosenberga;
 • Coaching – pomaga uzyskać wskazówki, jak się uczyć, pobudza do myślenia i poznawania siebie, określania celów i drogi;
 • Mind Control J. Silvy– metoda opierająca się na pracy z umysłem i bazującej na wizualizacji;
 • Recall Healing dr. Gilberta Renauda – opisującej biologiczne i emocjonalne znaczenie chorób i zachowań. Metoda ta zawiera wiedzę z zakresu Totalnej Biologii i Germańskiej Nowej Medycyny. U jej podstaw leżą naukowe dowody na związek psychiki z ciałem;
 • Różne techniki wizualizacyjne, relaksacyjne i medytacyjne oraz techniki uwalniające takie jak: opukiwanie meridian, inaczej tapping lub EFT czy też techniki D. Hawkinsa;
 • mindfulness – czyli trening uważności;
 • Techniki Louise Hay – pozytywna filozofia, która mówi o uzdrowieniu przez wdzięczność i miłość do samego siebie i ludzi.

Kalendarz aktualnych warsztatów rozwoju osobistego

error: Content is protected !!