Warsztaty

Jak zadbać o wewnętrzne dziecko?

Jak zadbać o wewnętrzne dziecko?

Dziecko, Dorosły i Rodzic to 3 współistniejące w nas schematy zachowań i odczuć. (Analiza transakcyjna Eric Berne). Rodzic – to zbiór wartości, nakazy, zakazy, obowiązki. Dorosły – to umiejętność rozumowania świata i siebie, organizacja, analityka i decyzyjność. Dziecko – to nabyte i wrodzone reakcje emocjonalne, spontaniczność, radość, ciekawość.

Wewnętrzne dziecko jest tą częścią naszej osobowości, która wnosi w życie radość, nieskrępowaną twórczość, naturalny wdzięk, spontaniczna ekspresja, bezwarunkowe zaufanie i miłość – to wszystko, co obecność dziecka wnosi do życia rodzinnego.

Jeśli zostało ono zniewolone i uwięzione, z powodu trudnych emocjonalnych przeżyć, nie mamy dostępu do tych uczuć i doświadczeń.

Takie emocjonalne rany powstają w dzieciństwie, gdy czuliśmy się ignorowani, emocjonalnie porzucani, zastraszani, zawstydzani czy manipulowano nami. Towarzyszył im najczęściej lęk przed odrzuceniem, poczucie winy, rozczarowanie, ból, czy złość.

Te trudne przeżycia nie ulatniają się, dopraszają się naszej uwagi w dorosłym życiu. Zwykle są to powtarzające się sytuacji, na które reagujemy nieadekwatnie, emocjonalnie niekiedy wręcz dosłownie jak dziecko. Np.:

 • wielokrotnie przeżywane rozczarowania,
 • odczuwanie brak szacunku, lekceważenie czy wyśmiewanie,
 • bezpodstawne oskarżenia, bez możliwości wyjaśnień,
 • niezdrowa zazdrość lub całkowity brak zaufania etc.

 

Wewnętrzne dziecko wyjdzie z ukrycia, gdy:

 • poświęcisz mu czas,
 • okażesz zaufanie (uznasz, że jest obecne),
 • zapewnisz wsparcie,
 • nie pozwolisz go krzywdzić.

Uzdrawianie uczuć zranionego dziecka to kilkuetapowy proces uwalniania i „dożywania” emocji dziecka przy wsparciu wew. Rodzica i Dorosłego.

Ciepło, troskę, ochronę, opiekę, zaufanie może mu dać tylko akceptujący i kochający Rodzic w nas oraz nasz wew. racjonalny, lecz wspierający Dorosły.

Wówczas przejście przez tę gamę własnych odczuć: szok, rozpacz, akceptację, złość, ból, smutek, niemoc, słabość aż po wew. samotność, staje się do przeżycia.

Jeśli świadomie przeżyjemy te wszystkie trudne, prawdziwe uczucia, które w nas są, wówczas pozwolimy im odejść. Oczyszczamy w ten sposób przestrzeń, która oddziela nas od wewnętrznego dziecka – ufnego, kochającego i radosnego. Zaprasimy wówczas do swojego życia spontaniczność, radość, beztroskę, lekkość, zaciekawienie, ufność. 

Na warsztacie odkryjesz:

 • Co oddziela Cię od wewnętrznego dziecka
 • Jak dbać o swoje wewnętrzne dziecko?
 • Jak odzyskać jakości wewnętrznego dziecka? 

Warsztat prowadzony jest w oparciu o metody:

 • Points Of You® – praca z podświadomością poprzez obraz, słowo i metaforę, otwiera umysł i serce, umożliwia wyjście poza dotychczasowe schematy myślenia i działania.
 • Soul Body Fusin® – podnoszenie energii ciała, integracja ciała i duszy, aby móc patrzeć na siebie i rzeczywistość z przestrzeni serca.
 • Oraz inne techniki oddechowe, wizualizacyjne, relaksacyjne.

 

 

Photo: Unsplash Thank you.

error: Content is protected !!