Blog

Wartość siebie i samoakceptacja.

Poczucie własnej wartości, samoakceptacja i wiara w siebie to filary, które mają wpływ na jakość życia, poczucie szczęścia, czy sukcesy. Nathaniel Branden, prekursor wiedzy o samoocenie, zdefiniował 6 filarów poczucia własnej wartości.

 

1. Świadome życie, czyli:

 • aktywny wybór sposobu myślenia i działania,
 • poszukiwanie zrozumienia, wiedzy, radość uczenia się,
 • bycie obecnym, w tym co się robi i czuje,
 • konfrontowanie się z trudnościami,
 • rozróżnianie faktów, interpretacji i emocji,
 • umiejętność przyjmowania informacji zwrotnej,
 • dostrzeganie i korygowanie błędów,
 • pragnienie poznania siebie i rozwój.

„Lęk i ból powinny być traktowane nie jako sygnał, by zamknąć oczy, ale by je otworzyć szerzej.”

2. Samoakceptacja, to:

 • być po swojej stronie,
 • być przyjacielem dla samego siebie,
 • troska o siebie,
 • akceptacja, zgoda i gotowość na doświadczanie wszystkich swoich myśli, uczuć, pragnień.

„Akceptacja siebie jest odmową bycia swoim wrogiem.”

3. Odpowiedzialność, za:

 • siebie,
 • realizację swoich pragnień,
 • swoje wybory, działania, relacje, zachowania,
 • jakość komunikacji,
 • podnoszenie poziomu własnej samooceny,
 • samodzielność myślenia,
 • swoje szczęście.

„Nikt nie ma obowiązku spełniać moich potrzeb.”

4. Asertywność, jako:

 • szanowanie własnych potrzeb i pragnień,
 • gotowość stawania w swojej obronie,
 • poszukiwanie własnych wartości,
 • nieunikanie konfrontacji z kimś, o odmiennym punkcie widzenia, po to, by być lubianym, akceptowanym.

„Najsilniejsza pokusa, by zdradzać siebie, może czasami mieć związek z tymi, na których nam najbardziej zależy.”

5. Celowe życie:

 • rozwijanie umiejętności i zdobywanie kompetencji,
 • ustalanie i realizowanie celów wg. umiejętności,
 • zamiana myśli w czyny,
 • pielęgnowanie wewnętrznej dyscypliny.

„Źródłem samooceny nie są dokonania, ale wewnętrznie stworzone zasady, które umożliwiają nam osiągnięcie sukcesu.

 

6. Prawość:

 • spójność własnego systemu wartości, przekonań, norm z zachowaniem.

„Pogwałcenie prawości rani samoocenę, jedynie jej praktykowanie może samoocenę uleczyć.”

Photo: Unsplash  Zródło: 6 filarów własnej wartości N. Branden

error: Content is protected !!